Behandling af persondata 

Håndtering af personlige oplysninger
Databeskyttelsesforordningen, også kaldet Persondataforordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) er en omfattende EU-lov om databeskyttelse, der vil give enkeltpersoner bedre databeskyttelse i EU. 

Hvis du gerne vil læse om Ventu’s håndtering af oplysninger, kan du læse nedenfor:

Kontakt via hjemmeside
Når du indtaster dine persondata på denne side, registreres de i vores systemer således at en konsulent kan kontakte dig, og oplysningerne kan relateres til en evt. virksomhed, som du også angiver.
Vi registrerer: Navn, titel, email og telefonnummer.
Vi anvender oplysningerne til at kontakte dig, og følge op i en evt. følgende dialog.
Såfremt der ikke indgås et samarbejde, slettes disse informationer 12 måneder efter de er registeret, med mindre du eksplicit giver tilladelse til, at de må opbevares længere, og at dette har et formål.


Kontakt via telefon og mail
Hvis du kontakter os via telefon eller mail, registrerer vi dine informationer og relaterer dem til et evt. virksomhedsnavn, som du angiver. Vi registrerer: Navn, titel, email og telefonnummer.
Vi anvender oplysningerne til at registrere din henvendelse og følge op på den.
Såfremt der ikke indgås et samarbejde, slettes disse informationer 12 måneder efter de er registreret, med mindre du eksplicit giver tilladelse til, at de må opbevares længere, og at dette har et formål.


Kontakt som samarbejdspartner
Hvis du kontakter os som kunde eller anden samarbejdspartner, kan vi indsamle dit navn, titel, din email og dit telefonnummer.
Dette er primært for at kunne komme i kontakt med dig og anføre din rolle i samarbejdet, som f.eks. supportkontakt, eller økonomiansvarlig.
En sådan registrering vil blive opretholdt i hele samarbejdets levetid og i en periode op til 12 måneder efterfølgende. Dette er for at kunne kontakte dig, såfremt at der er spørgsmål eller ting, der skal afklares i forbindelse med det tidligere samarbejde.


Økonomiske dokumenter
Hvis du beder om at få påført dit navn på f.eks. fakturaer, eller påfører dit eget navn på en faktura eller lign. dokument sendt til virksomheden, opbevarer vi dette i 5 år jvnf. regnskabsloven.


Hvem har adgang til oplysningerne?
Oplysningerne kan tilgås af Ventus medarbejdere, og såfremt du er supportkontakt, vil andre supportkontakter fra din virksomhed, kunne se dit navn på jeres fælles ekstranet.


Såfremt dit kundeforhold er etableret via en af Ventus salgspartnere, vil denne partner også have adgang til de angivne oplysninger.

Hvor lagres oplysningerne?
Oplysningerne lagres i virksomhedens CRM-system Microbizz, og evt. dokumenter som udveksles i forbindelse med samarbejdet.


Hvad er mine rettigheder?
Du har ret til indsigt. Kontakt Ventu A/S pr. email for at få tilsendt de personoplysninger vi har registreret omkring dig. En sådan anmodning efterkommes imod at du kan identificere dig og indenfor rimelig tid.


Du har ret til at få korrigeret data. Hvis du opdager at de persondata vi har registreret er ukorrekte eller ufuldstændige, så kan du få berigtiget dem ved at kontakte os via email.

Du har ret til at få slettet dine data. Hvis du ønsker at få slettes de persondata vi har registreret vedr. din person, så sletter vi dem efter anmodning, imod at du kan identificere dig, og indenfor rimelig tid. Dette kan dog ikke efterkommes såfremt:

•    Du er kunde hos Ventu A/S eller en af vores salgspartnere.
•    Du har en uafklaret tvist med Ventu A/S.
•    Du har et (personligt) økonomisk mellemværende med Ventu A/S.
•    Hvis vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne jvnf. bogføringsreglerne.


Klager
Hvis du mener at Ventu A/S behandler dine oplysninger på en ukorrekt måde, anbefaler vi at du starter med at kontakte os direkte på info@ventu.dk

Herudover har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Underdatabehandlere
Data dækket af dette dokument behandles ikke af underdatabehandlere.
 


Cookies

Hvad er cookies?
En cookie er i edb-terminologi betegnelsen for data, i form af tekst, modtaget fra et website på en webserver som gemmes hos klienten, det vil sige browseren, og senere sendes til samme web-site, når sitet igen besøges.

Læs mere om Cookies

Kilde: Wikipedia

Cookies på vores webside
Vi anvender cookies til analysering af brugeradfærd igennem Google Analytics. Du kan dog modtage andre cookies på websiden. Vores funktionalitet er ikke betinget af at du har tilladt cookies, men vi vil dog anbefale at du accepterer cookies således, at vi kan forbedre brugervenligheden på vores webside.

Sådan fjerner du cookies fra din computer
Du kan fjerne alle eller uønskede cookies under din web-browsers indstillinger.

Nyttige links:
Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr©Copyright
Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra Ventu A/S

Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra Ventu A/S

Varemærker/trademarks
Produkt- og virksomhedsnavne på dette websted kan være registrede
varemærker og beskyttede firmanavne, disse anvendes kun til identifikation og forklaring.

Alle varemærker/navne tilhører de respektive ejere.